CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN BABYDEALBằng cách sử dụng dịch vụ vận chuyển được hỗ trợ trên Babydeal Vietnam, bạn đã thừa nhận và đồng ý với các yêu cầu, và/hoặc các Chính Sách, thực tiễn áp dụng nêu trong Chính Sách Vận Chuyển này. Babydeal Vietnam bảo lưu quyền sửa đổi Chính Sách Vận Chuyển này vào bất cứ lúc nào.        

Đơn vị vận chuyển

Khối lượng quy đổi được ĐVVC tính như sau:


Giao hàng Tiết Kiệm

Viettel Post

Vietnam Post Nhan

J&T Express


Chiều rộng x Chiều dài x Chiều cao / 6000

= (30 x 50 x 10) / 6000 = 2.5 kg > 0.5 kg


Giao hàng nhanh


Chiều rộng x Chiều dài x Chiều cao / 5000

= (30 x 50 x 10) / 5000 = 3 kg > 0.5 kg


Vietnam Post Tiết Kiệm


Chiều rộng x Chiều dài x Chiều cao / 4000

= (30 x 50 x 10) / 4000 = 3.4 kg > 0.5 kg